استان ها :
درمانگاه طبس
درمانگاه فردوس
درمانگاه قاین
درمانگاه و بیمارستان علی بن ابی طالب(ع)
کلینیک درمانگاه نهبندان
مجوز ها و تاییدیه ها