استان ها :
پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج)
درمانگاه امام رضا(ع) قشم
درمانگاه بعثت
درمانگاه ولیعصر(عج) بندر لنگه
درمانگاه ولیعصر(عج) میناب
درمانگاه ولیعصر(عج)  رودان
کلینیک بندرعباس
مجوز ها و تاییدیه ها