استان ها :
پلی کلینیک شهید شکری موحد (شبانه روزی)
درمانگاه امام خمینی (کمیته امداد)
درمانگاه ایرانیان
درمانگاه شبانه روزی صاحب الزمان
درمانگاه شبانه روزی معلم
درمانگاه فرهنگیان تویسرکان
درمانگاه فرهنگیان ملایر
درمانگاه فرهنگیان همدان
درمانگاه ولیعصر ( عج ) شبانه روزی
کلینیک بهروز طب
مجوز ها و تاییدیه ها