استان ها :
درمانگاه شبانه روزی پارسیان شهرکرد
درمانگاه شبانه روزی دی
کلینیک  الزهرا (س) لردگان
کلینیک  بزرگمهر شهرکرد
کلینیک  توانا شهرکرد
کلینیک  چهارمحال - شهرکرد
کلینیک امام علی
کلینیک توان آور
کلینیک سینا
کلینیک مرکزی هفشجان
مجوز ها و تاییدیه ها