استان ها :
پلی کلینیک توحید جم
درمانگاه امام موسی کاظم (ع)
درمانگاه بهره برداری نفت گچساران
درمانگاه بیمارستان بقیه ا...
درمانگاه بیمارستان زینبیه
درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی
درمانگاه تلمبه خانه گره
مجوز ها و تاییدیه ها