استان ها :
پلی کلینیک تخصصی حضرت فاطمه (س)
درمانگاه  فارابی
درمانگاه حکیم
درمانگاه شبانه روزی آراز
درمانگاه شبانه روزی ایران مهر
درمانگاه شبانه روزی خواجه نصیر
درمانگاه شبانه روزی دکتر علیاری
درمانگاه شبانه روزی فروردین
کلینیک الزهرا
کلینیک پاستور
مجوز ها و تاییدیه ها